Referencer

FOA – Kursus ”Personlig udvikling og gruppecoaching”

Norma Lind har afholdt et spændende udviklingskursus over 6 x 4 timer for en gruppe af vores tillidsvalgte.
Et forløb hvor deltagerne fik lov at sætte hoved, hjerte og krop på spil i en tryg ramme sat af Norma Lind.

De tillidsvalgte har fået en større bevidsthed om egne styrker og det bidrag de har til verdenen omkring sig
– en stor vigtighed for rollen som tillidsvalgt og medarbejdere.

Samarbejdet med Norma Lind har været nemt og ligetil for os som organisation. Norma Lind er meget
tydelig i sin kommunikation og nærværende til gavn for hele processen.

Udtalelser fra deltagere:

Norma er en fantastisk kvinde, hun er mega god til at videregive brugbare redskaber tilselvudvikling.

Er blevet bedre til at sige ”pyt” til bekymringer og tage ansvar for beslutninger.

Har givet nye frø til personlig og arbejdsmæssig udvikling.

Ved at bruge Norma Lind som underviser får man som organisation en unik mulighed for at udvikle
tillidsvalgte/medarbejdere til stor gavn og glæde for såvel deltagere som organisation.

Norma Lind anbefales varmt af

Hanne Skyum Pedersen
Afdelingsnæstformand
FOA Odense

Nina Skov-Lauridsen
Afdelingsformand
FOA Odense